Teksten herschrijven of redigeren

Teksten met ‘tikfuoten’, foutieve spelling of stijlwisselingen doen afbreuk aan je uitstraling en boodschap. Omgekeerd: een foutloze tekst en prettige schrijfstijl zorgen voor een grotere effectiviteit van je teksten. Daarnaast heeft jouw doelgroep baat bij een duidelijke en begrijpelijke tekst.

Herschrijven

Heb je nog een aantal teksten op de plank liggen die nodig afgestoft mogen worden? Of hebben verschillende mensen aan één uiting gewerkt? Ik herschrijf de teksten zo dat ze één geheel vormen. Logisch en gestructureerd, passend bij jouw boodschap en geschikt voor de doelgroep.

Redigeren

Teksten die nagenoeg klaar zijn, maar alleen nog een check nodig hebben: daar ga ik graag mee aan de slag. Ik verbeter tik-, spel- en stijlfouten en corrigeer onduidelijke zinsconstructies. Met een grondige redigeerslag zet ik de puntjes op de i.

Interviews

Met een achtergrond in de journalistiek heb ik een passie voor het afnemen en uitwerken van interviews. Bijvoorbeeld voor in huurdersmagazines of vakbladen. Uitgewerkt als vraaggesprek, artikel of achtergrondverhaal: ik zorg voor de juiste vorm.